Projektavimo paslaugos

Projektiniai pasiūlymai

      Tai eskizinis projektas, kurio tikslas parodyti projektuojamo statinio realią viziją ir kitų sprendimų idėją, kurie gali būti naudojami gaunant architektūrinius reikalavimus.

Projektiniuose pasiūlymuose pateikiama:

 1. Statinio architektūrą iliustruojantys eskizai (planai, fasadai, vizualizacijos).
 2. Statybos sklypo tvarkymo sprendiniai.
 3. Kiti duomenys pagal statytojo pageidavimus.

Techninis projektas

       Vientisas dokumentų rinkinys susidedantis iš atskirų dalių projektų, kuriuose pateikiami visi statinio realizavimo sprendiniai. Statinio techninis projektas yra būtinas dokumentas gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statinio techninį projektą suderinus su visomis reikiamomis (pagal architektūrinius reikalavimus) institucijomis. Jeigu nėra rengiamas darbo projektas, statybos darbus galima pradėti gavus statybą leidžiantį dokumentą. Statinio techninis projektas dažniausiai susideda iš šių dalių* :

 1. Bendrosios dalies.
 2. Sklypo sutvarkymo(sklypo plano)dalies.
 3. Architektūrinės dalies.
 4. Konstrukcinės dalies.
 5. Technologinės dalies.
 6. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies.
 7. Šildymo, vedinimo ir oro kondicionavimo dalies.
 8. Elektrotechninės dalies.
 9. Statybos organizavimo dalies.

            *techninio projekto sudėtis gali kisti priklausomai nuo projektuojamo statinio sudėtingumo, paskirties ir statybos rūšies.

Autorinė priežiūra

      Tai darbo procesas vykdomas lygiagrečiai su statinio statyba. Autorinę priežiūrą vykdo techninio projekto autorius – projekto vadovas. Autorinės priežiūros vykdymo tikslas yra užtikrinti tikslų sprendinių, pateiktų techniniame projekte įgyvendinimą arba esant būtinybei ar užsakovo pageidavimui vykdyti techninio projekto pakeitimų kontrolę priimant kompetentingus sprendimus. Autorinės priežiūros metu sprendžiami visi statinio realizavimo klausimai bendrai dirbant statinio projekto autoriui, užsakovui ir rangovui.

Interjero projektas

      Tai vientisas dokumentas, kurio sprendiniuose pateikiami pastato patalpų apipavidalinimo sprendimai. Interjero projektas susideda iš:

 1. Pasiūlymų eskizų.
 2. Vizualizacijų.
 3. Apdailos medžiagų parinkimo.
 4. Patalpų dirbtinio apšvietimo sprendimų.
 5. Elektros plano (šviestuvų, jungiklių rozečių išdėstymo planų).
 6. Santechnikos plano (vonios kambario įrangos išdėstymas).
 7. Įvairių detalių ir techninių mazgų detalizavimo.
 8. Baldų, šviestuvų, buitinės technikos ir kt. parinkimo .

 

 

© UAB "Vilimonta"